Vilkår og betingelser for reservasjon med Bobil på MS Lysefjord:

Rabatt ved nettbestilling: På voksen enkeltbillett får du 17 prosent rabatt til Lysefjorden når du reserverer på nett. Du betaler om bord på ferjen.

Bestilling og oppmøte: Muligheten til å reservere billett til Lysefjorden opphører en time før avgang fra rutens startpunkt i perioden oktober til april. I perioden mai til september opphører den to timer før avgang fra rutens startpunkt. Reservasjonen må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Reisende (hele reisefølget) med reservert billett må møte opp senest ti minutter før avgang ved landgangen. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Reisende som har reservert billetter og som ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.

Billett: Billetter er kun gyldige på de avgangene de er bestilt for. For eventuelt endring/avbestilling, se avsnittene om «Avbestilling/endring». Gyldig billett, på papir eller i digitalt format, må framvises før ombordstigning.

Dersom den reisende viser reservasjonen digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må reservasjonen til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise reservasjonen digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Ny billett kan kjøpes om bord dersom det er ledig plass.

Moderasjonsbevis/legitimasjon: Ved kjøp av rabattert billett må den reisende ha med seg gyldig dokumentasjon/legitimasjon som beviser at vedkommende har rett på rabatt.

Ledsager: Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å framvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens sentralteam for døvblinde.

Problemer med billett: Ved problemer med mottak av reservasjon, må den reisende ta kontakt på bestilling@kolumbus.no for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende. Problemer med betaling/bankkort må tas opp med den aktuelle banken/kredittkortselskapet.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker. Er du registrert bruker, blir reservasjon av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine reserverte billetter.

Vilkår vedrørende reise med kjøretøy på MS Lysefjord: For godstransport, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til båten MS Lysefjord på telefon 916 52 800. Dette er en kombibåt med begrenset kapasitet og inn- og utkjøring i samme ende av båten. Reisende må beherske å rygge bilen sin selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende.

MS Lysefjord har vinklet ombordkjøringsrampe som kan medføre problemer med ombordkjøring for bobiler, campingvogner og personbiler med mindre enn 30 cm bakkeklaring (gjelder fra laveste punkt under hele kjøretøyets lengde. Sjekk spesielt stigtrinn, avløpsrør, eksospotte osv.). Bakkeklaring kombinert med akselavstand på personbiler og mellom personbil og campingvogn kan også påvirke ombordkjøringen. For å unngå skade på fartøy og/eller kjøretøy kan båtmannskapet avvise ombordkjøring iht. dette. Eventuelle tapte eller ekstra utgifter dette medfører for de reisende dekkes ikke av Kolumbus AS eller Norled AS.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/tonn/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på MS Lysefjord, frafaller retten til ombordkjøring.

Lauvvik kai tar kun personbiler. Større kjøretøy, som bl.a. bobiler, må derfor benytte Forsand kai.

Avbestilling/endring av reservasjon for Bobil: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling. Reisende bes om å utføre avbestillingen helst innen tre timer før avreise. Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett reserveres.

Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres eller avbestilles.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Misbruk: Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlige for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av reserverte billetter og/eller innvilget moderasjon. Gyldig billett og legitimasjon (ved kjøp av rabattert billett) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.

Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Stavanger 22.03.2018


Transportvilkår:
Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.