Vilkår for reservasjon med Kolumbuskort (med f. eks. 30-dagersbillett) og Kolumbus Mobilappbillett. Ingen kjøretøysreservasjon:

Hvem kan reservere? Reisende med Kolumbuskort (med f. eks. 30-dagersbillett) og Kolumbus Mobilappbillett (husk at enkeltbillett i mobilappen din bare er gyldig i to timer fra du kjøper/aktiverer den på din mobil) kan reservere plass på bestilling.kolumbus.no. Gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer må medbringes på reisen.

Bestilling og oppmøte: Muligheten til å reservere billett til Ryfylke og Utsira, opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt. Muligheten til å reservere billett til Lysefjorden, i perioden oktober til april, opphører en time før avgang fra rutens startpunkt, og i perioden mai til september, opphører den to timer før avgang fra rutens startpunkt. Bestillinger må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Av praktiske årsaker er Sand og noen ganger Ropeid rutens startpunkt i retning Stavanger på avganger som snur ved Sand / Ropeid.

Reisende med reservasjon må møte opp senest ti minutter før avgang ved landgangen. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/reservert billett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hovedferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsellys/info ved ferjeleiene samt varsling til kunder.

Billett: Reservasjonen er kun gyldig for den avgangen og den reisende som reservasjonen er gjort for. For eventuelt endring/avbestilling, se avsnittet om «Avbestilling/endring». Reisende med gyldig f. eks. 30-dagersbillett skal lese av gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer ved ombordstigning. Gyldig billett, på papir eller i digitalt format, må framvises før ombordstigning.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke. Reisende med Kolumbus Mobilappbillett må framvise gyldig billett til båtmannskapet.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/reservert billett. Ny billett kan ordnes om bord dersom det er ledig plass. Reisende med Student- og Ungdomspass må kunne forevise gyldig legitimasjon.

Problemer med billett: Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på bestilling@kolumbus.no for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker. Er du registrert bruker, blir bestillingen av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine bestilte billetter.

Avbestilling/endring: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling. Reisende bes om å utføre avbestillingen helst innen tre timer før avreise. Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser, må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett reserveres.

Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser, må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres/avbestilles.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort (med f. eks. 30-dagersbillett) eller Kolumbus Mobilappbillett, og ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.

Misbruk: Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlig for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av reservasjoner. Billett og legitimasjon (legitimasjon kreves av kunder med Student- og Ungdomspass) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.

Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Stavanger 22.03.2018

 
Transportvilkår:
Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.