Vilkår for billettkjøp, og reservasjon med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto:

Rabatt ved nettbestilling: På voksen enkeltbillett får du 25 prosent rabatt til Ryfylke, og 17 prosent rabatt til Lysefjorden og Utsira, når du bestiller og betaler billett på nett. Billetten må betales med Visa-/Mastercard-kort eller reserveres med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

På kjøretøy får du 50 prosent rabatt til Lysefjorden og Utsira når du reserverer med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto. Gyldig Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, med oppgitt kortnummer, må medbringes på reisen og betalingen skjer om bord i båten.

Grupperabatt til Ryfylke: Tolv betalende personer eller flere, som kjøper billett samlet til Ryfylke og betaler med Visa- eller Mastercard-kort, får 50 prosent rabatt på voksen enkeltbillett. Muligheten til å kjøpe billett med grupperabatt til Ryfylke gjelder kun på nett, og opphører 24 timer før avgang fra rutens startpunkt. Bestillingen må også være gjennomført innen nevnte tidspunkt.

Av praktiske årsaker er Sand og noen ganger Ropeid rutens startpunkt i retning Stavanger på avganger som snur ved Sand / Ropeid.

Grupperabatt til Lysefjorden og Utsira: Tolv betalende personer eller flere, som kjøper billett samlet til Lysefjorden eller Utsira, får 17 prosent rabatt på voksen enkeltbillett. Billetten må betales med Visa-kort, MasterCard-kort eller reserveres med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

Bestilling og oppmøte: Muligheten til å bestille billett til Ryfylke og Utsira, opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt. Muligheten til å bestille billett til Lysefjorden opphører en time før avgang fra rutens startpunkt i perioden oktober til april. I perioden mai til september opphører den to timer før avgang fra rutens startpunkt. Bestillinger må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Av praktiske årsaker er Sand og noen ganger Ropeid rutens startpunkt i retning Stavanger på avganger som snur ved Sand / Ropeid.

Reisende (hele reisefølget) med forhåndskjøpt/-reservert billett må møte opp senest ti minutter før avgang ved landgangen. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hovedferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsellys/info ved ferjeleiene samt varsling til kunder.

Billett: Billetter er kun gyldige på de avgangene de er bestilt for. For eventuelt endring/avbestilling, se avsnittene om «Avbestilling/endring». Gyldig billett, på papir eller i digitalt format, må framvises før ombordstigning.

Reisende som har registrert en fast reisestrekning med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, skal lese av gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer ved ombordstigning. De som ikke har registrert en fast reisestrekning, må lese av gyldig Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto med oppgitt kortnummer hos båtmannskapet.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Ny billett kan kjøpes om bord dersom det er ledig plass.

Moderasjonsbevis/legitimasjon: Ved kjøp av rabattert billett må den reisende ha med seg gyldig dokumentasjon/legitimasjon som beviser at vedkommende har rett på rabatt.

Ledsager: Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å framvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens sentralteam for døvblinde.

Barn som reiser alene: Se vår informasjonsside Barn som reiser alene på kolumbus.no for utfyllende regler og avtaleskjema.

Problemer med billett: Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på bestilling@kolumbus.no for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende. Problemer med betaling/bankkort må tas opp med den aktuelle banken/kredittkortselskapet.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker. Er du registrert bruker, blir bestillingen av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine bestilte billetter.

Vilkår vedrørende reise med kjøretøy på MS Utsira: For godstransport, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til båten MS Utsira på telefon 918 81 565. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang. Dette er en ferje med inn- og utkjøring i samme ende av båten. Reisende må beherske å rygge bilen sin selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/høyde/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på MS Utsira, frafaller retten til ombordkjøring og refusjon av billetten.

Vilkår vedrørende reise med kjøretøy på MS Lysefjord: For godstransport, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til båten MS Lysefjord på telefon 916 52 800. Dette er en kombibåt med begrenset kapasitet og inn- og utkjøring i samme ende av båten. Reisende må beherske å rygge bilen sin selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende.

MS Lysefjord har vinklet ombordkjøringsrampe som kan medføre problemer med ombordkjøring for bobiler, campingvogner og personbiler med mindre enn 30 cm bakkeklaring (gjelder fra laveste punkt under hele kjøretøyets lengde. Sjekk spesielt stigtrinn, avløpsrør, eksospotte osv.). Bakkeklaring kombinert med akselavstand på personbiler og mellom personbil og campingvogn kan også påvirke ombordkjøringen. For å unngå skade på fartøy og/eller kjøretøy kan båtmannskapet avvise ombordkjøring iht. dette. Billetten (men ikke øvrige utgifter) vil i slike tilfeller bli refundert av Kolumbus etter tilbakemelding fra båtmannskapet til Kolumbus.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/tonn/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på MS Lysefjord, frafaller retten til ombordkjøring og refusjon av billetten.

Lauvvik kai tar kun personbiler. Større kjøretøy, som bl.a. bobiler, må derfor benytte Forsand kai.

Avbestilling/endring: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling eller via e-post avbestilling@kolumbus.no. Reisende som avbestiller via nettsiden innen seks timer før avreise, får 95 prosent av billettprisen refundert. Avbestilles billetten via e-post innen seks timer før avreise, refunderes 90 prosent av billetten. Avbestilles reisen via nettsiden innen tre timer før avreise, refunderes 50 prosent av billetten. Avbestilles billetten via e-post innen tre timer før avreise, refunderes 45 prosent av billetten. Det gis ingen refusjon for reiser som avbestilles mindre enn tre timer før avreise.

Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett kjøpes. Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres eller avbestilles.

Beløpet som refunderes går tilbake til Visa-/Mastercard-kortet som ble benyttet ved billettkjøpet. Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Avbestilling/endring av reservasjon gjort med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling. Reisende bes om å utføre avbestillingen helst innen tre timer før avreise. Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett reserveres.

Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres eller avbestilles.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring. Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, og som ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.

Misbruk: Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlige for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av kjøpte billetter og/eller innvilget moderasjon. Gyldig billett og legitimasjon (ved kjøp av rabattert billett) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.
Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Stavanger 23.03.2018


Transportvilkår:
Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.