1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
Info søndag 15/1 16:00 - Det blir kjørt "buss for båt" mellom Sauda og Ropeid (og motsatt) inntil videre pga. isforholdene i Saudafjorden.
Båtbilletter til Ryfylke og Lysefjorden